Rozkaz ADD

Z ZX Spectrum Wiki

ADD - dodawanie

Operacje 8 bitowe

Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu. Wynik w akumulatorze.

Adresowanie natychmiastowe

 • ADD A,n
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie rejestrowe

 • ADD A,A
 • ADD A,B
 • ADD A,C
 • ADD A,D
 • ADD A,E
 • ADD A,H
 • ADD A,L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie pośrednie

 • ADD A,(HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie indeksowane

 • ADD A,(IX+d)
 • ADD A,(IY+d)
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Operacje 16 bitowe

Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu

Operacja dodawania wartości pary rejestrów HL i argumentu. Wynik w HL.

 • ADD HL,BC
 • ADD HL,DE
 • ADD HL,HL
 • ADD HL,SP
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 11
Znaczniki
C Z PV S N H
0 ?

Rejestry indeksowe

Operacja dodawania wartości pary rejestrów IX lub IY i argumentu. Wynik w IX lub IY.

 • ADD IX,BC
 • ADD IX,DE
 • ADD IX,IX
 • ADD IX,SP
 • ADD IY,BC
 • ADD IY,DE
 • ADD IY,IY
 • ADD IY,SP
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
0 ?

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

 • ADD A,IXL
 • ADD A,IXH
 • ADD A,IYL
 • ADD A,IYH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0