Rozkaz AND

Z ZX Spectrum Wiki

logical AND - iloczyn logiczny

Operacja iloczynu logicznego wartości akumulatora i argumentu. Wynik w akumulatorze.

Adresowanie natychmiastowe

 • AND n
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
0 P 0 1

Adresowanie rejestrowe

 • AND A
 • AND B
 • AND C
 • AND D
 • AND E
 • AND H
 • AND L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
0 P 0 1

Adresowanie pośrednie

 • AND (HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
0 P 0 1

Adresowanie indeksowane

 • AND (IX+d)
 • AND (IY+d)
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H
0 P 0 1

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

 • AND IXL
 • AND IXH
 • AND IYL
 • AND IYH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
0 P 0 1