Rozkaz CALL

Z ZX Spectrum Wiki

CALL subroutine - wywołanie podprogramu

Wywołanie bezwarunkowe

  • CALL nn
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 17
Znaczniki
C Z PV S N H

Wywołanie warunkowe

  • CALL C,nn
  • CALL M,nn
  • CALL NC,nn
  • CALL NZ,nn
  • CALL P,nn
  • CALL PE,nn
  • CALL PO,nn
  • CALL Z,nn

Wywołanie, jeśli warunek spełniony

Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 17 jeśli warunek spełniony
10 jeśli warunek niespełniony
Znaczniki
C Z PV S N H