Rozkaz CPDR

Z ZX Spectrum Wiki

ComPare, Decrement and Repeat - porównaj i zmniejsz adres o jeden z powtarzaniem

  • CPDR

Porównanie zawartości akumulatora z komórką pamięci pod adresem wskazywanym przez parę rejestrów HL. Następnie zmniejszenie zawartości par rejestrów HL oraz BC o jeden. Cykl operacji jest powtarzany dopóki zawartość pary rejestrów BC jest różna od zera i A<>(HL).

Liczba bajtów 2  
Liczba taktów zegara 16 B=0
21 B<>0
Znaczniki
C Z PV S N H
A=(HL) BC<>1 1