Rozkaz DEC

Z ZX Spectrum Wiki

DECrement - zmniejszenie wartości o jeden

Operacje 8 bitowe

Adresowanie rejestrowe

 • DEC A
 • DEC B
 • DEC C
 • DEC D
 • DEC E
 • DEC H
 • DEC L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie pośrednie

 • DEC (HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 11
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie indeksowane

 • DEC (IX+d)
 • DEC (IY+d)
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Operacje 16 bitowe

Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu

 • DEC BC
 • DEC DE
 • DEC HL
 • DEC SP
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 6
Znaczniki
C Z PV S N H

Rejestry indeksowe

 • DEC IX
 • DEC IY
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

 • DEC IXL
 • DEC IXH
 • DEC IYL
 • DEC IYH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0