Rozkaz DJNZ

Z ZX Spectrum Wiki

Decrement and Jump on Non Zero - dekrementacja rejestru B, a następnie jeśli wynik różny od zera, to skok pod adres względny w zakresie od -128 do +127 bajtów licząc od bajtu następującego po rozkazie DJNZ

  • DJNZ u
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 13 jeśli B<>0
8 jeśli B=0
Znaczniki
C Z PV S N H