Rozkaz EX

Z ZX Spectrum Wiki

EXchange register pairs - wymiana zawartości pary rejestrów

  • EX DE,HL

Wymiana zawartości rejestrów DE i HL

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
  • EX AF,AF'

Przełączenie na parę rejestrów alternatywnych AF'

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Podmieniany jest cały rejestr znaczników
Znaczniki
C Z PV S N H
  • EX (SP),HL

Wymiana zawartości rejestrów HL ze szczytem stosu

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H
  • EX (SP),IX
  • EX (SP),IY

Wymiana zawartości rejestrów indeksowych ze szczytem stosu

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H