Rozkaz EXX

Z ZX Spectrum Wiki

EXchange eXtra registers - przełączenie na zestaw rejestrów alternatywnych

  • EXX

Wymiana zawartości rejestrów BC i BC', DE i DE' oraz HL i HL'.

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H