Rozkaz INC

Z ZX Spectrum Wiki

INCrement - zwiększenie wartości o jeden

Operacje 8 bitowe

Adresowanie rejestrowe

 • INC A
 • INC B
 • INC C
 • INC D
 • INC E
 • INC H
 • INC L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie pośrednie

 • INC (HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 11
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Adresowanie indeksowane

 • INC (IX+d)
 • INC (IY+d)
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0

Operacje 16 bitowe

Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu

 • INC BC
 • INC DE
 • INC HL
 • INC SP
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 6
Znaczniki
C Z PV S N H

Rejestry indeksowe

 • INC IX
 • INC IY
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

 • INC IXL
 • INC IXH
 • INC IYL
 • INC IYH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
V 0