Rozkaz INDR

Z ZX Spectrum Wiki

INput data, Decrement HL and Repeat - odczyt danych z urządzenia zewnętrznego, zmniejszenie zawartości HL o jeden z powtarzaniem

  • INDR

Zawartość rejestru C jest wystawiana na dolną połówkę (A0..A7) magistrali adresowej co umożliwia zaadresowanie jednego z 256 dostępnych portów dla urządzeń zewnętrznych. Jednocześnie zawartość rejestru B wystawiana jest na górną połówkę (A8..A15) magistrali adresowej. Następnie stan szyny danych wymuszany przez adresowane urządzanie jest wpisywany do pamięci pod adres wskazywany przez parę rejestrów HL. Następnie zawartość pary rejestrów HL oraz rejestru B jest zmniejszana o jeden. Cykl operacji jest powtarzany dopóki zawartość rejestru B jest różna od zera.

Liczba bajtów 2  
Liczba taktów zegara 16 jeśli B=0
21 jeśli B<>0
Znaczniki
C Z PV S N H
? 1 ? ? 1 ?