Rozkaz JR

Z ZX Spectrum Wiki

Jump Relative - skok pod adres względny w zakresie od -128 do +127 bajtów licząc od bajtu następującego po rozkazie JR

Skok bezwarunkowy

  • JR u
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 12
Znaczniki
C Z PV S N H

Skok warunkowy

  • JR C,u
  • JR NC,u
  • JR NZ,u
  • JR Z,u

Skok, jeśli warunek spełniony

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 12 jeśli warunek spełniony
7 jeśli warunek niespełniony
Znaczniki
C Z PV S N H