Rozkaz LD

Z ZX Spectrum Wiki

Load Data - prześlij dane

Operacje 8 bitowe

Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w akumulatorze.

Adresowanie natychmiastowe

 • LD A,n
 • LD B,n
 • LD C,n
 • LD D,n
 • LD E,n
 • LD H,n
 • LD L,n
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 7
 • LD (HL),n
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie rejestrowe

• LD A,A • LD A,B • LD A,C • LD A,D • LD A,E • LD A,H • LD A,L
• LD B,A • LD B,B • LD B,C • LD B,D • LD B,E • LD B,H • LD B,L
• LD C,A • LD C,B • LD C,C • LD C,D • LD C,E • LD C,H • LD C,L
• LD D,A • LD D,B • LD D,C • LD D,D • LD D,E • LD D,H • LD D,L
• LD E,A • LD E,B • LD E,C • LD E,D • LD E,E • LD E,H • LD E,L
• LD H,A • LD H,B • LD H,C • LD H,D • LD H,E • LD H,H • LD H,L
• LD L,A • LD L,B • LD L,C • LD L,D • LD L,E • LD L,H • LD L,L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
 • LD A,I
 • LD A,R
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 9

Jeśli podczas wykonywania tego rozkazu wystąpi przerwanie, to znacznik PV jest kasowany.

Znaczniki
C Z PV S N H
IFF2 0 0
 • LD I,A
 • LD R,A
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 9
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie

 • LD A,(BC)
 • LD A,(DE)
 • LD A,(HL)
 • LD B,(HL)
 • LD C,(HL)
 • LD D,(HL)
 • LD E,(HL)
 • LD H,(HL)
 • LD L,(HL)
 • LD (BC),A
 • LD (DE),A
 • LD (HL),A
 • LD (HL),B
 • LD (HL),C
 • LD (HL),D
 • LD (HL),E
 • LD (HL),H
 • LD (HL),L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie rozszerzone

 • LD A,(nn)
 • LD (nn),A
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 13
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie indeksowane

 • LD A,(IX+d)
 • LD B,(IX+d)
 • LD C,(IX+d)
 • LD D,(IX+d)
 • LD E,(IX+d)
 • LD H,(IX+d)
 • LD L,(IX+d)
 • LD A,(IY+d)
 • LD B,(IY+d)
 • LD C,(IY+d)
 • LD D,(IY+d)
 • LD E,(IY+d)
 • LD H,(IY+d)
 • LD L,(IY+d)
 • LD (IX+d),A
 • LD (IX+d),B
 • LD (IX+d),C
 • LD (IX+d),D
 • LD (IX+d),E
 • LD (IX+d),H
 • LD (IX+d),L
 • LD (IY+d),A
 • LD (IY+d),B
 • LD (IY+d),C
 • LD (IY+d),D
 • LD (IY+d),E
 • LD (IY+d),H
 • LD (IY+d),L
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H

Operacje 16 bitowe

Adresowanie natychmiastowe rozszerzone

 • LD BC,nn
 • LD DE,nn
 • LD HL,nn
 • LD SP,nn
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 10
 • LD IX,nn
 • LD IY,nn
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 14
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie rozszerzone

 • LD HL,(nn)
 • LD (nn),HL
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 16
 • LD BC,(nn)
 • LD DE,(nn)
 • LD HL,(nn)
 • LD SP,(nn)
 • LD (nn),BC
 • LD (nn),DE
 • LD (nn),HL
 • LD (nn),SP
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 20
Znaczniki
C Z PV S N H

Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu

 • LD SP,HL
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 6
Znaczniki
C Z PV S N H

Rejestry indeksowe

 • LD SP,IX
 • LD SP,IY
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

• LD A,IXH • LD B,IXH • LD C,IXH • LD D,IXH • LD E,IXH • LD IXH,IXH
• LD A,IXL • LD B,IXL • LD C,IXL • LD D,IXL • LD E,IXL • LD IXL,IXL
• LD IXH,A • LD IXH,B • LD IXH,C • LD IXH,D • LD IXH,E • LD IXH,IXL
• LD IXL,A • LD IXL,B • LD IXL,C • LD IXL,D • LD IXL,E • LD IXL,IXH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H