Rozkaz LDD

Z ZX Spectrum Wiki

Load Data and Decrement - prześlij dane i zmniejsz adres o jeden

  • LDD

Przesłanie bajtu z pamięci o adresie wskazywanym przez parę rejestrów HL pod adres wskazywany przez parę rejestrów DE. Następnie zmniejszenie zawartości par rejestrów HL, DE oraz BC o jeden.

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 16
Znaczniki
C Z PV S N H
BC<>1 0 0