Rozkaz LDDR

Z ZX Spectrum Wiki

Load Data, Decrement and Repeat - prześlij dane i zmniejsz adres o jeden z powtarzaniem

  • LDDR

Przesłanie bajtu z pamięci o adresie wskazywanym przez parę rejestrów HL pod adres wskazywany przez parę rejestrów DE. Następnie zmniejszenie zawartości par rejestrów HL, DE oraz BC o jeden. Cykl operacji jest powtarzany dopóki zawartość pary rejestrów BC jest różna od zera.

Liczba bajtów 2  
Liczba taktów zegara 16 B=0
21 B<>0
Znaczniki
C Z PV S N H
0 0 0