Rozkaz LDI

Z ZX Spectrum Wiki

Load Data and Increment - prześlij dane i zwiększ adres o jeden

  • LDI

Przesłanie bajtu z pamięci o adresie wskazywanym przez parę rejestrów HL pod adres wskazywany przez parę rejestrów DE. Następnie zwiększenie zawartości par rejestrów HL oraz DE o jeden i zmniejszenie zawartości pary rejestrów BC o jeden.

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 16
Znaczniki
C Z PV S N H
BC<>1 0 0