Rozkaz OUT

Z ZX Spectrum Wiki

OUTput data - zapis danych do urządzenia zewnętrznego

Adresowanie bezpośrednie

  • OUT (n),A

Adres n jest wystawiany na dolną połówkę (A0..A7) magistrali adresowej co umożliwia zaadresowanie jednego z 256 dostępnych portów dla urządzeń zewnętrznych. Zawartość akumulatora wystawiana jest na górną połówkę (A8..A15) magistrali adresowej. Następnie wartość akumulatora przepisywana jest na szynę danych i zapisywana do zaadresowanego urządzania.

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 12
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie

  • OUT (C),A
  • OUT (C),B
  • OUT (C),C
  • OUT (C),D
  • OUT (C),E
  • OUT (C),H
  • OUT (C),L

Zawartość rejestru C jest wystawiana na dolną połówkę (A0..A7) magistrali adresowej co umożliwia zaadresowanie jednego z 256 dostępnych portów dla urządzeń zewnętrznych. Jednocześnie zawartość rejestru B wystawiana jest na górną połówkę (A8..A15) magistrali adresowej. Następnie wartość akumulatora przepisywana jest na szynę danych i zapisywana do zaadresowanego urządzania.

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 12
Znaczniki
C Z PV S N H

Nieudokumentowane

  • OUT (C),0

Na liście rozkazów brakuje OUT (C),F. Wykonanie rozkazu o tym kodzie spowoduje wpisanie do zaadresowanego urządzenia zewnętrznego wartości 0.