Rozkaz POP

Z ZX Spectrum Wiki

POP from stack - pobranie ze stosu

Pary rejestrów

  • POP AF
  • POP BC
  • POP DE
  • POP HL
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Rejestry indeksowe

  • POP IX
  • POP IY
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 14
Znaczniki
C Z PV S N H