Rozkaz PUSH

Z ZX Spectrum Wiki

PUSH onto stack - prześlij na stos

Pary rejestrów

  • PUSH AF
  • PUSH BC
  • PUSH DE
  • PUSH HL
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 11
Znaczniki
C Z PV S N H

Rejestry indeksowe

  • PUSH IX
  • PUSH IY
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H