Rozkaz RL

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Left - bitowy obrót wartości w lewo z przeniesieniem

─► ─── ─────── ──┐
CY ◄─ r ◄┘
    7   0    

Adresowanie rejestrowe

 • RL A
 • RL B
 • RL C
 • RL D
 • RL E
 • RL H
 • RL L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • RL (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • RL (IX+d)
 • RL (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • RL (IX+d),A
 • RL (IX+d),B
 • RL (IX+d),C
 • RL (IX+d),D
 • RL (IX+d),E
 • RL (IX+d),H
 • RL (IX+d),L
 • RL (IY+d),A
 • RL (IY+d),B
 • RL (IY+d),C
 • RL (IY+d),D
 • RL (IY+d),E
 • RL (IY+d),H
 • RL (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0