Rozkaz RLA

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Left Accumulator - bitowy obrót w lewo wartości w akumulatorze z przeniesieniem

─► ─── ─────── ──┐
CY ◄─ A ◄┘
    7   0    
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
0 0