Rozkaz RLC

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Left Circular - bitowy obrót wartości w lewo

    ┌─ ─────── ──┐
CY ┴─ r ◄┘
    7   0    

Adresowanie rejestrowe

 • RLC A
 • RLC B
 • RLC C
 • RLC D
 • RLC E
 • RLC H
 • RLC L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • RLC (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • RLC (IX+d)
 • RLC (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • RLC (IX+d),A
 • RLC (IX+d),B
 • RLC (IX+d),C
 • RLC (IX+d),D
 • RLC (IX+d),E
 • RLC (IX+d),H
 • RLC (IX+d),L
 • RLC (IY+d),A
 • RLC (IY+d),B
 • RLC (IY+d),C
 • RLC (IY+d),D
 • RLC (IY+d),E
 • RLC (IY+d),H
 • RLC (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0