Rozkaz RLD

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Left Digit - obrót cyfr BCD w lewo

Przesunięcie cyfr w komórce pamięci wskazywanej przez parę rejestrów HL z wymianą bardziej znaczącej cyfry z mniej znaczącą cyfrą akumulatora. Bardziej znacząca cyfra w akumulatorze pozostaje niezmieniona.

    ┌── ◄─── ─┐┌─ ◄─┐
A 7     4 3     0 (HL) 7     4 3     0
    └── ───► ──── ──┘
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 18
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0