Rozkaz RRC

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Right Circular - bitowy obrót wartości w prawo

┌─ ─────── ─┐    
└► r ─┴ CY
7   0        

Adresowanie rejestrowe

 • RRC A
 • RRC B
 • RRC C
 • RRC D
 • RRC E
 • RRC H
 • RRC L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • RRC (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • RRC (IX+d)
 • RRC (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • RRC (IX+d),A
 • RRC (IX+d),B
 • RRC (IX+d),C
 • RRC (IX+d),D
 • RRC (IX+d),E
 • RRC (IX+d),H
 • RRC (IX+d),L
 • RRC (IY+d),A
 • RRC (IY+d),B
 • RRC (IY+d),C
 • RRC (IY+d),D
 • RRC (IY+d),E
 • RRC (IY+d),H
 • RRC (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0