Rozkaz RST

Z ZX Spectrum Wiki

ReSTart - wywołanie podprogramu ze strony zerowej

  • RST 0
  • RST 8
  • RST 16
  • RST 24
  • RST 32
  • RST 40
  • RST 48
  • RST 56
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 11
Znaczniki
C Z PV S N H