Rozkaz SBC

Z ZX Spectrum Wiki

SuBtract with Carry - odejmowanie z przeniesieniem

Operacje 8 bitowe

Operacja odejmowania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w akumulatorze.

Adresowanie natychmiastowe

 • SBC A,n
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1

Adresowanie rejestrowe

 • SBC A,A
 • SBC A,B
 • SBC A,C
 • SBC A,D
 • SBC A,E
 • SBC A,H
 • SBC A,L
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1

Adresowanie pośrednie

 • SBC A,(HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 7
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1

Adresowanie indeksowane

 • SBC A,(IX+d)
 • SBC A,(IY+d)
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1

Operacje 16 bitowe

Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu

Operacja odejmowania wartości pary rejestrów HL i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w HL.

 • SBC HL,BC
 • SBC HL,DE
 • SBC HL,HL
 • SBC HL,SP
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1 ?

Rejestry indeksowe

Operacja odejmowania wartości pary rejestrów IX lub IY i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w IX lub IY.

 • SBC IX,BC
 • SBC IX,DE
 • SBC IX,IX
 • SBC IX,SP
 • SBC IY,BC
 • SBC IY,DE
 • SBC IY,IY
 • SBC IY,SP
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 19
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1 ?

Nieudokumentowane

Operacje na połówkach rejestrów indeksowych

 • SBC A,IXL
 • SBC A,IXH
 • SBC A,IYL
 • SBC A,IYH
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
V 1