Rozkaz SCF

Z ZX Spectrum Wiki

Set Carry Flag - ustaw znacznik CY na 1

  • SCF
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H
1 0 0