Rozkaz SET

Z ZX Spectrum Wiki

SET bit - ustaw bit

Ustawiany jest bit o numerze b.

Adresowanie rejestrowe

 • SET b,A
 • SET b,B
 • SET b,C
 • SET b,D
 • SET b,E
 • SET b,H
 • SET b,L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie

 • SET b,(HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie indeksowane

 • SET b,(IX+d)
 • SET b,(IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H

Nieudokumentowane

 • SET b,(IX+d),A
 • SET b,(IX+d),B
 • SET b,(IX+d),C
 • SET b,(IX+d),D
 • SET b,(IX+d),E
 • SET b,(IX+d),H
 • SET b,(IX+d),L
 • SET b,(IY+d),A
 • SET b,(IY+d),B
 • SET b,(IY+d),C
 • SET b,(IY+d),D
 • SET b,(IY+d),E
 • SET b,(IY+d),H
 • SET b,(IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H