Rozkaz SLA

Z ZX Spectrum Wiki

Shift Left Arithmetic - przesunięcie arytmetyczne w lewo (mnożenie przez 2)

         
CY r ◄─ 0
    7   0    

Adresowanie rejestrowe

 • SLA A
 • SLA B
 • SLA C
 • SLA D
 • SLA E
 • SLA H
 • SLA L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • SLA (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • SLA (IX+d)
 • SLA (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • SLA (IX+d),A
 • SLA (IX+d),B
 • SLA (IX+d),C
 • SLA (IX+d),D
 • SLA (IX+d),E
 • SLA (IX+d),H
 • SLA (IX+d),L
 • SLA (IY+d),A
 • SLA (IY+d),B
 • SLA (IY+d),C
 • SLA (IY+d),D
 • SLA (IY+d),E
 • SLA (IY+d),H
 • SLA (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0