Rozkaz SLL

Z ZX Spectrum Wiki

Nieudokumentowany

Przesunięcie arytmetyczne w lewo daje taki sam wynik jak logiczne, więc teoretycznie nie ma rozkazu SLL, ponieważ jest zbędny.
Jednak w oryginalnych mikroprocesorach Z80 firmy Zilog wykonanie rozkazu o kodzie, w którym powinien się znaleźć SLL daje wynik jak poniżej.

Shift Left Logic with 1 insertion - przesunięcie logiczne w lewo z wpisaniem 1 do bitu 0

         
CY r ◄─ 1
    7   0    

Adresowanie rejestrowe

  • SLL A
  • SLL B
  • SLL C
  • SLL D
  • SLL E
  • SLL H
  • SLL L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

  • SLL (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

  • SLL (IX+d)
  • SLL (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane z zapisaniem kopii wyniku do rejestru

  • SLL (IX+d),A
  • SLL (IX+d),B
  • SLL (IX+d),C
  • SLL (IX+d),D
  • SLL (IX+d),E
  • SLL (IX+d),H
  • SLL (IX+d),L
  • SLL (IY+d),A
  • SLL (IY+d),B
  • SLL (IY+d),C
  • SLL (IY+d),D
  • SLL (IY+d),E
  • SLL (IY+d),H
  • SLL (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0