Rozkaz SRA

Z ZX Spectrum Wiki

Shift Right Arithmetic - przesunięcie arytmetyczne w prawo

┌─ ─┐    
└► r ─► CY
7   0        

Adresowanie rejestrowe

 • SRA A
 • SRA B
 • SRA C
 • SRA D
 • SRA E
 • SRA H
 • SRA L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • SRA (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • SRA (IX+d)
 • SRA (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • SRA (IX+d),A
 • SRA (IX+d),B
 • SRA (IX+d),C
 • SRA (IX+d),D
 • SRA (IX+d),E
 • SRA (IX+d),H
 • SRA (IX+d),L
 • SRA (IY+d),A
 • SRA (IY+d),B
 • SRA (IY+d),C
 • SRA (IY+d),D
 • SRA (IY+d),E
 • SRA (IY+d),H
 • SRA (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0