Rozkaz SRL

Z ZX Spectrum Wiki

Shift Right Logical - przesunięcie logiczne w prawo

         
0 ─► r ─► CY
7   0      

Adresowanie rejestrowe

 • SRL A
 • SRL B
 • SRL C
 • SRL D
 • SRL E
 • SRL H
 • SRL L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • SRL (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • SRL (IX+d)
 • SRL (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • SRL (IX+d),A
 • SRL (IX+d),B
 • SRL (IX+d),C
 • SRL (IX+d),D
 • SRL (IX+d),E
 • SRL (IX+d),H
 • SRL (IX+d),L
 • SRL (IY+d),A
 • SRL (IY+d),B
 • SRL (IY+d),C
 • SRL (IY+d),D
 • SRL (IY+d),E
 • SRL (IY+d),H
 • SRL (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0