Zabezpieczone nazwy stron

Z ZX Spectrum Wiki
Zabezpieczone nazwy stron         

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.