Sygnał NMI

Z ZX Spectrum Wiki

/NMI - wejście procesora
Sygnał przerwania niemaskowalnego wyzwalany opadającym zboczem. Ma wyższy priorytet nad /INT i bezwarunkowo przerywa wykonywanie programu głównego po zakończeniu bieżącego rozkazu, a następnie wykonywany jest podprogram obsługi przerwania.