ZX81 CVS

Z ZX Spectrum Wiki
ZX81 CVS
Wersja lustrzana CVS dla Timex 1000
Punkty podłączenia

Wyjście Composite Video dla komputerów ZX81, Timex TS 1000 i Timex TS 1500.

Pomysł

ZX81 video mod

Linki

Dokumentacja

  • BOM
Wykaz podzespołów
Element nazwa/wartość uwagi
C1,C2,C3 100nF
C4 1μF
R12 120Ω
R11 150Ω zworka, jeśli zamontowany R9
R4 1kΩ
R6 2,2kΩ
R5 5,6kΩ
R7,R8 10kΩ
R3 15kΩ
R2 47kΩ
R1 820kΩ
R10 10kΩ potencjometr T67W
R9 zworka można wstawić potencjometr T67W 200Ω, wtedy R11 zworka
D1,D2 1N4148
Q1,Q2,Q3 BF199
U1 LM1881N
5V,GND,In ZL262
Video 900K chinch
  • rozmieszczenie elementów
    Rozmieszczenie elementów
  • montaż w ZX81
    Montaż w ZX81
  • montaż w Timex 1000
    Montaż w Timex 1000