Wersja BETA
 
 
speccy.pl

Archiwum programów ZX Spectrum.

Zbiory zawierają dane i oprogramowanie stworzone przez polskich programistów i użytkowników komputera ZX Spectrum.
Chcesz nam przesłać swoje pliki dla ZX Spectrum? Skorzystaj z formularza.

Drogowskazy: Strona główna || Autorzy || Co nowego? || RSS
Kategorie programów: Wszystkie || Gry || Programy narzędziowe || DemoScena || Kompilacje
Komputery: Amstrad CPC 464 || Amstrad CPC 6128 || Nieznany || Sam Coupe || Timex 2048 || Timex 2048/68 || ZX Spectrum || ZX Spectrum 128K || ZX Spectrum 128K+3 || ZX Spectrum 16K || ZX Spectrum 48K || ZX Spectrum 48K+AY || ZX81
Peryferia: 80kB || AY-3-8910/12 || FDD3000 || Kempston || Opus Discovery
Lata: ???? 198? 199? 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

COPY COPY

Podstawowe informacje:
RodzajProgram użytkowy - Kopier
Data1984
KomputerZX Spectrum 48K
AutorTadeusz Wilczek
UploaderPhonex
ŹródłoPhonex
Ocena10.0, ilość oceniających: 3
Twoja ocenaAby móc oceniać,
musisz być zalogowany


Info
1. CAT — klawisz C
Przeglądanie nagłówków (nie niszczy zbiorów zapisanych w pamięci).

2. LOAD — klawisz J
Wczytywanie zbiorów do pamięci.
LOAD — od następnego zbioru;
LOAD 1 — od początku pamięci (skasowanie wszystkich zbiorów wczytanych poprzednio);
LOAD n — od n-tego zbioru;
LOAD n TO m — od n-tego do m-tego zbioru;
LOAD TO m — od następnego do m-tego zbioru;
LOAD AT nn — od adresu nn; nn jest inicjowany na 23296, przez LOAD AT 23040 można zwiększyć wolną pamięć do
 42496; kasuje wszystkie zbiory nie niszcząc ich fizycznie;
LOAD (nn — wczytanie pierwszych nn bajtów zbioru (z pominięciem nagłówka), może być także LOAD n/nn;
LOAD (nn TO — wczytanie z opuszczeniem pierwszych nn bajtów (z pominięciem nagłówka);
Przykład:
LOAD (6912 —wczytanie tylko screen-u;
LOAD (6912 TO — wczytanie z pominięciem screen-u.
SAVE — klawisz S
Nagrywanie zbiorów na taśmie.

3. SAVE — od pierwszego do ostatniego;
SAVE n — od n-tego zbioru;
SAVE TO m — od pierwszego do m-tego zbioru;
SAVE n TO m — od n-tego do m-tego zbioru;
SAVE STEP n — ustawienie przerwy między zbiorami w sekundach, przy n = 9 (przerwa dowolna) pojawia się
 komunikat Press any key...;
SAVE n TO m STEP n — od n-tego do m-tego zbioru co n sekund;

4. VERIFY — klawisz V
Weryfikowanie nagranych zbiorów.
VERIFY — patrz LOAD;
VERIFY n TO m — patrz LOAD n TO m;
VERIFY n — patrz LOAD;

5. LET — klawisz L
Zmiana nagłówka.
LET 2=naz,,1 — zbiór numer 2, nazwa = naz, start = 1;
LET 3=,500,1,5 — zbiór numer 3, długość = 500, start = 1, próg = 5;
W nazwie pomijane są spacje, można w nazwie umieścić spacje graficzne — GRAPHICS 8. LET bez parametrów
 powoduje wydruk zbiorów. Jeśli pojawia się komunikat OUT OF MEMORY, to należy zmieniać nagłówek po jednym
 parametrze.

6. LIST — klawisz K
Wydruk pamięci, pokazuje 15 bajtów — adres, wartość słowa, wartość bajtu (dec) i kod znaku.
Przez Enter uzyskuje się następne 15 bajtów.
LIST nn — wydruk od adresu nn.
Uwaga: zawartość obszaru pamięci pomiędzy adresami 23552 i 23754 (zmienne systemowe) jest przenoszona w inne miejsce.

7. POKE — klawisz O
Modyfikacja zawartości pamięci;
POKE x, nn — x — adres, nn — wartość dwubajtowa;
POKE x, n — x — adres, n — wartość jednobajtowa;
Jeżeli druga wartość jest większa od 256, to automatycznie wpisuje się dwa bajty.

8. USR — klawisz U
USR nn — wykonanie programu maszynowego od adresu nn.

9. RETURN — klawisz Y
Powrót do BASICu: inicjuje zmienne systemowe i kanały, nie niszczy fizycznie zbiorów.

10. COPY — klawisz Z
COPY — kopiowanie jednego zbioru o długości do 49096 bajtów bez nagłówka; rozpoczęcie nagrywania (save)
przez Caps Shift; można nagrywać wielokrotnie; pomija nagłówek; niszczy program COPY COPY.
COPY nn — kopiowanie jednego zbioru o długości do 49152 bajtów (bez nagłówka), początek nagrywania przez
Caps Shift, nagrywanie jednorazowe. Przed wczytaniem ustawić nagranie tuż za nagłówkiem (to znaczy wcisnąć
Enter dopiero po przejściu nagłówka). COPY nn niszczy program główny COPY COPY, nn oznacza adres,
pod którym schowany będzie program kopiujący (29 bajtów) 16384 < nn < 65350, na przykład:
COPY 16387 — program schowa się w pierwszym wierszu ekranu; COPY 23698 — w MEMBOT. COPY zawiesza się
w przypadku błędu na taśmie i po ukończeniu nagrywania. Moduły COPY nie są aktywne, jeśli przedtem
wykorzysta się ostatnie 200 bajtów pamięci.
11. PRINT — klawisz P

Pliki:
DLNazwa plikuRozmiarDodatkowe informacje
424Ściągnij COPY_COPY.tap2073Rodzaj: TAP obraz taśmy
1136Ściągnij Pokaż COPY_COPY_0.gif1458Rodzaj: Obrazek ładowania

Jeżeli ściągasz pliki w celu umieszczenia ich na innej stronie WWW, umieść informację, że plik pochodzi z archiwum speccy.pl.

If you intend to host downloaded files on your site, please give credit to speccy.pl as the original source.

Если вы скачиваете файлы с целью размещения их на своём сайте, пожалуйста укажите источник - архив speccy.pl


Komentarze...
Jak dotąd, brak komentarzy.

Aby móc komentować, musisz się zalogować.Copyright © 2012-2013 speccy.pl. All rights reserved.