FDD35

Z ZX Spectrum Wiki
FDD35

Klon stacji Timex FDD3/3000

Pomysł

Własny, na bazie materiałów Timex oraz Jarka Adamskiego

Linki