MGT D+

Z ZX Spectrum Wiki
Klon interfejsu D+ by Zaxon
Projekt PCB

Klon interfejsu MGT D+ zaprojektowany przez Zaxona.