Magistrala danych

Z ZX Spectrum Wiki

Linie danych D0 - D7
Dwukierunkowa, trójstanowa 8-bitowa szyna danych służąca do przesyłania wszystkich danych z i do procesora.