Mikroprocesor Z80

Z ZX Spectrum Wiki

Mikroprocesor Z80 powstał w 1977 roku w firmie Zilog. Był produkowany również przez Mostek (MK3880), NEC (uPD780C), SGS, ST. Klony produkowane były również w ZSRR (KR1858VM1..VM3, T34VM1 2,5MHz) oraz NRD (U880D 1MHz, UA880D 2,5MHz UB880D 4MHz).

Jest procesorem 8-bitowym z 16-bitową magistralą adresową. Oznacza to, że może bezpośrednio przetwarzać dane z zakresu liczb całkowitych w przedziale od 0 do 255 bez znaku lub -128 do 127 ze znakiem.
Posiada dwa zestawy rejestrów wewnętrznych, kilka trybów adresowania oraz rozbudowaną listę rozkazów.
Możliwa jest bezpośrednia adresacja przestrzeni 65536 komórek pamięci lub urządzeń zewnętrznych.
Z80 zasilany jest pojedynczym napięciem +5V +/- 5% i wymaga taktowania jednofazowym zegarem (sygnał prostokątny o napięciu w granicach -0,3V..0,45V dla poziomu niskiego do Ucc-0,6..Ucc+0,3V dla poziomu wysokiego). Maksymalna pojemność wejścia zegarowego wynosi 35pF.
Maksymalny prąd zasilania wersji podstawowej wynosi 150mA, wersji A - 200 mA. Typowo 90 mA. Maksymalna rozpraszana moc wynosi ok. 1,5 W.
Podstawowa wersja może być taktowana zegarem maksymalnie 2,5MHz, Z80A - 4MHz, Z80B - 6MHz, Z80H - 8MHz.
Wszystkie sygnały kontrolne i sterujące są zgodne ze standardem TTL.
Zaletą Z80 jest generowanie adresu odświeżania, który może zostać wykorzystany do regeneracji zawartości pamięci DRAM.
Procesor może na sygnał zewnętrzny odłączyć swoje szyny danych i adresów od magistrali systemowej przez wprowadzenie ich w stan wysokiej impedancji, umożliwiając w ten sposób przejęcie na pewien czas kontroli nad przepływem informacji urządzeniom zewnętrznym (np. ULA w ZX Spectrum).