Multicart

Z ZX Spectrum Wiki

Informacje zawarte na tej stronie, nie mogą być używane w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody autorów.

Opis

Multicart I

MultiCart do mikrokomputerów TC2068 i UK2086.

Mamy Unipolbrity i "duże" Timexy, ale w większości bez kartridża emulatora ZX Spectrum. Poza tym niewiele oprogramowania wykorzystuje AY-ka na portach timexowych czy joystick przez AY-ka w sposób Timexa. Dlatego powstał ten kartriż, który ma na pokładzie:

 • 2 banki ROM po 16K każdy,
 • AY-3-891x na portach ZX128K z wyborem miksowania audio (ABC/ACB) oraz z zegarem 1.79MHz,
 • interfejs joysticka w standardzie Kempstona na porcie 31 (0x1F).

Całość jest z elementów przewlekanych. Kartridż mieści w się w slocie i można zamknąć klapkę, pomimo, że jest tam bardzo ciasno. Wszystkie układy scalone muszą zostać być wlutowane w płytkę.

Dlaczego nie ma DivMMC? W złączu kartridży nie ma sygnału zegarowego procesora i sygnału /NMI.


Multicart w slocie TC2068

MultiCart I

Pierwsza wersja interfejsu z układem AY-3-8912.


MultiCart II

Funkcjonalnie jest to ten sam interfejs co MultiCart I, ale zastosowano układ PSG typu AY-3-8913.


Uruchomienie

UWAGA: Wszystkie prace opisane poniżej wykonujemy nie spiesząc się i na własną odpowiedzialność.

Procedurę uruchomienia interfejsu, dla tych co sami będą budowali interfejs, podzielona została na na trzy części. Każda z nich odpowiada osobnemu blokowi funcjonalnemu interfejsu:

 1. ROM
 2. Kempston
 3. AY


Część nr 1: Uruchomienie należy zacząć od bloku odpowiedzialnego za ROM i montażu:

 • kondensatorów ceramicznych 100nF (C1, C2 i C3),
 • kondensatora elektrolitycznego C7,
 • rezystora R11 i diody D1,
 • listwy kołkowej 3x1 JP1,

Po wlutowaniu listwy kołkowej JP1, należy z niej zdjąć jej plastikową część, a kołeczki skrócić, tak aby nie wystawały ponad założone na nie zworkę. Przy montażu kondensatora elektrolitycznego należy zwrócić uwagę na jego polaryzację.

Następnie w płytkę należy wlutować:

 • układ scalony U1,
 • wcześniej zaprogramowany EPROM U2.

Nie należy stosować podstawek pod układy scalone, z powodu ograniczonego miejsca w slocie kartriżdy.

Zworka JP1 pozwala na wybór pomiędzy dolną (Lo) lub górną (Hi) połową EPROMu, tj. jednego z zaprogramowanych ROMów.

Po montażu, należy sprawdzić wszystkie luty i połączenia, a kartridż wsuwa się w slot przy wyłączonym komputerze. Jeśli wszystko zostało zamontowane poprawnie, Timex powinien pokazać, że żyje zapalając diodę D1 i pokazując komunikat startowy w zależności od zaprogramowanego i wybranego ROMu.


Część 2: Kempston - jeśli ROM działa poprawnie, następnym etapem jest uruchomienie joysticka. Należy wyjąć interfejs ze slotu (przy wyłączonym zasilaniu) i wlutować elementy:

 • drabinkę rezystorów RN1 i rezystor R2,
 • listwę kołkową 2x1 JP3,
 • gniazdo męskie DB-9,
 • układ scalony U7.

Po montażu, należy sprawdzić wszystkie luty i połączenia. Kartridż można wsunąć w jego slot (przy wyłączonym komputerze) i przed uruchomieniem komputera do gniazda DB-9 podłączyć dowolny joystick w standardzie Atari. Po włączeniu zasilania Timex powinien wystartować, tak samo jak poprzednio. Aby sprawdzić poprawność działania joysticka, można posłużyć się prostym programem w BASICu:

 10 PRINT AT 0,0;"  ";IN 31 
 20 GO TO 10
 RUN

W pozycji neutralnej komputer wyświetli wartość zero. Wybierając kierunki joystickiem, na ekranie zostanie wyświetlona wartość liczbowa odpowiadająca danemu kierunkowi:

 • prawo = 1
 • lewo = 2
 • dół = 4
 • góra = 8
 • fire = 16

Kierunki pośrednie dają w odpowiedzi sumę powyższych wartości, np. góra i prawo = 8 + 1 = 9. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlona liczba 255 oznacza, że jest założona zworka JP3 lub popełniono błąd przy montażu. Zworka JP3 odpowiada za wyłączenie interfejsu.


Część 3: AY - jeśli powyższe działa poprawnie, należy zamontować:

 • pozostałe rezystory R3 - R10,
 • kwarc X1,
 • kondensatory C4, C5 i C6,
 • gniazdo 3.5mm J2,
 • układy scalone U4 i U5,
 • listwę kołkową 2x2 JP2,
 • układ PSG zależny od wersji interfejsu (AY-3-8912 lub AY-3-8913).

Po montażu należy sprawdzamy optycznie, czy nie ma zwarć i wszystkie luty są prawidłowe. Następnie ponownie zależy zainstalować kartridż w slocie i podłączyć słuchawki lub głośniki do gniazda stereo J2. Po włączeniu zasilania komputer powinien wystartować, tak jak poprzednio. Aby sprawdzić układ generacji dźwięku należy wczytać jakiekolwiek demo/grę na 48K, np. BigThings. AY powinien odezwać się, a zworka JP2 służy do zmiany typu miksowania kanałów z A-B-C na A-C-B.

Należy pamiętać, że wszystkie operacje z kartridżem, tj. wsuwanie w slot czy jego wyjmowanie ze slotu, muszą być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu komputera.


Linki


Zasoby