Rozkaz EI

Z ZX Spectrum Wiki

Enable Interrupts - załączenie przerwań maskowalnych

  • EI

Skasowanie znacznika IFF=1

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H