Rozkaz JP

Z ZX Spectrum Wiki

JumP - skok pod adres bezwzględny

Skok bezwarunkowy

Adresowanie bezpośrednie

  • JP nn
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie

  • JP (HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie przez rejestr indeksowy

  • JP (IX)
  • JP (IY)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H

Skok warunkowy

  • JP C,nn
  • JP M,nn
  • JP NC,nn
  • JP NZ,nn
  • JP P,nn
  • JP PE,nn
  • JP PO,nn
  • JP Z,nn

Skok, jeśli warunek spełniony

Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 10 bez względu na wynik warunku
Znaczniki
C Z PV S N H