Sygnał A7R

Z ZX Spectrum Wiki

A7R - wyjście
Ósmy bit licznika odświeżania górnej pamięci RAM 8000h-FFFFh.
Występuje tylko w modelu Timex TS 2068.