PEAR 48

Z ZX Spectrum Wiki
pEAR 48/128
pEAR - montaż w ZX Spectrum 128K
pEAR - podłączenie w ZX Spectrum 128K

Zewnętrzne wejście EAR dla ZX Spectrum 16/48/128K

Pomysł

Rozwinięcie układu dla ZX Spectrum +2/+2A/+2B

Opis

pEAR - podłączenie w ZX Spectrum 48K

Układ podłącza się w miejsce rezystorów R36 i R37 (należy je wcześniej usunąć z płyty komputera).

Złącze opisanie Aout, znajdujące się przy krawędzi płytki, pomiędzy diodami, jest przeznaczone do wyprowadzenia sygnału audio (np. z AmpY).

  • Pierwsze pole (kwadratowy kształt) łączy do tipa we wtyczce (kanał lewy).
  • Środkowe pole to masa.
  • Trzecie pole łączy do pierścienia we wtyczce jack (kanał prawy).

Opcja composite mod nie nadaje się dla wersji 128K. Można wykorzystać układ TEA2000 CVBS

BOM

Wykaz podzespołów
Element nazwa/wartość uwagi
C1 22μF
C2 22nF
C3 100μF opcja composite mod
R10 680Ω
R8 68kΩ
R1,R2,R3,R4,R6,R7,R9 100kΩ
R5 470kΩ
D1 1N4148
D2 BAT85
U1 LM358N
Vin,+5V,Aout,In ZL262
Video 900K chinch
Audio SJ1-3555NG opcjonalne wyjście stereo dla AmpY
  • rozmieszczenie elementów
    Rozmieszczenie elementów

Linki