Rozkaz RR

Z ZX Spectrum Wiki

Rotate Right - bitowy obrót wartości w prawo z przeniesieniem

┌─ ─────── ── ◄─
└► r ─► CY
7   0        

Adresowanie rejestrowe

 • RR A
 • RR B
 • RR C
 • RR D
 • RR E
 • RR H
 • RR L
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie pośrednie

 • RR (HL)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 15
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Adresowanie indeksowane

 • RR (IX+d)
 • RR (IY+d)
Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0

Nieudokumentowane

 • RR (IX+d),A
 • RR (IX+d),B
 • RR (IX+d),C
 • RR (IX+d),D
 • RR (IX+d),E
 • RR (IX+d),H
 • RR (IX+d),L
 • RR (IY+d),A
 • RR (IY+d),B
 • RR (IY+d),C
 • RR (IY+d),D
 • RR (IY+d),E
 • RR (IY+d),H
 • RR (IY+d),L

Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.

Liczba bajtów 4
Liczba taktów zegara 23
Znaczniki
C Z PV S N H
P 0 0