Złącze wideo SCART

Z ZX Spectrum Wiki
Złącze SCART
Sygnały na złączu SCART
pin nazwa opis poziom sygnału impedancja
RGB YPbPr S-Video
1 AOR Audio Out Right 0,5 V rms < 1 kΩ
2 AIR Audio In Right 0,5 V rms > 10 kΩ
3 AOL Audio Out Left + Mono 0,5 V rms < 1 kΩ
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0,5 V rms > 10 kΩ
7 B RGB Blue In Pb 0,7 V rms 75 Ω
8 SWITCH AV / RGB switch / 16:9 0 - 2 V = TV > 10 kΩ
5 - 8 V = Wide Screen
9,5 - 12 V = AV Mode
9 G GND RGB Green Ground
10 DATA IN D2B In
11 G RGB Green In Y 0,7 V rms 75 Ω
12 DATA OUT D2B Out
13 R GND RGB Red Ground Chrominance Input Ground
14 DATA GND D2B Ground
15 R RGB Red In Pr Chrominance Input 0,7 V rms (Chrom. 0,3 V burst) 75 Ω
16 BLNK Blanking Signal 0 - 0,4 V = Composite 75 Ω
1 - 3 V = RGB
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNK GND Blanking Signal Ground Luminance Input Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 Ω
20 VIN Composite Video In Luminance Input 1 V 75 Ω
21 SHIELD Ground / Shield (Chassis)

D2B = Domestic Digital Bus (IEC 61030)

Blanking - pin nr 16 jest wykorzystywany do przełączania pomiędzy sygnałem RGB a kompozytowym. Impedancja wejściowa TV wynosi 75Ω i aby w odbiorniku TV włączyć tryb RGB, należy pin nr 16 podłączyć do linii +5V poprzez szeregowy rezystor 180Ω.


Linki