KAY Kempston+AY

Z ZX Spectrum Wiki
KAY Kempston+AY Interface

Interfejs dla komputerów ZX Spectrum i kompatybilnych łączący w sobie dwie funkcje karty dźwiękowej i interfejsu joysticka.

Cechy interfejsu:

  • oparty o układ AY-3-8910 lub kompatybilny
  • własny generator zegara na bazie 74LS00
  • wyjście stereo jack 3,5mm
  • wbudowany przełącznik kanałów ABC/ACB
  • interfejs joysticka w standardzie Kempston
  • wbudowany wyłącznik Kempstona umożliwia poprawną pracę np z komputerami Timex
  • przycik reset

Zasoby

Linki