MiniSpartan6

Z ZX Spectrum Wiki

W opracowaniu (sierpień 2018)

miniSpartan 6 by Superfo

Opis

Miniaturowy zestaw uruchomieniowy z FPGA typu Spartan 6 firmy Xilinx na pokładzie. Układ został zaprojektowany przez Dona "Superfo" i umożliwa uruchomienie implementacji ZX Spectrum Next z TBBlue. miniSpartan6 został wyposażony w:

 • FGPA Spartan 6 XC6SLX16 firmy Xilinx
 • układ Flash EPROM o pojemności 16MB (128M-bitów)
 • układ pamięci statycznej o pojemności 512KB (wyd. 1a) lub 1024KB (wyd. 1b)
 • interfejs joysticka w standardzie Kempston,
 • dwa wyjścia wideo miniDIN8 (RGB) i HDMI
 • złącze klawiatury w standardzie PS/2


ZX Next VGA

Na wyjście wideo miniDIN8 został wyprowadzony sygnał audio (stereo). Zestawienie pinów w tym złączu dla Harlequina i miniSpartana w tabelce poniżej.

Nr pinu Harlequin miniSpartan 6
1 GND GND
2 Audio (mono) Audio L
3 Blank +3.3V/VSync
4 Green Green
5 Switch Audio R
6 Red Red
7 Blue Blue
8 CSync CSync/HSync

Uwaga: Do wyboru sygnału na pinie nr 3 służy zworka J3, która w pozycji 1-2 poda +3.3V (poziom sygnału BLANK), a w pozycji 2-3 sygnał Vsync. Dodatkowo, aby wykorzystać standardowy kabel wideo od Harlequina, w pliku konfiguracyjnym TBBlue config.ini należy ustawić zmienna scandouble = 0.


W zasobach poniżej są linki do dwóch typów plików służących do zaprogramowania układu Flash.

 • plik MCS - programowanie w układzie poprzez FPGA,
 • plik BIN - programowanie przez wlutowaniem, w dowolnym programatorze, który obsługuje tego typu układy.

W przypadku programowania w układzie (poprzez FPGA i SPI,) w programie Xilinxa iMPACT należy wybrać układ typu W25Q128BV zamiast W25Q128FV, oraz pominąć odczyt sygnatury układu przez oprogramowanie. Dodatkowo jako szerokość szyny danych należy wybrać 4. Proces programowania trwa ok 15-20min.


Zasoby

 • zawartość układu Flash EPROM (MCS lub BIN)
 • zawartość karty SD do uruchomienia ZX Spectrum NEXT (SD)


Linki

 • oprogramowanie dla układów Xilinxa (ISE) 14.7