Układy TTL

Z ZX Spectrum Wiki

TTL - Transistor-Transistor Logic

Poziom TTL

Poziom niski oznacza napięcie na wejściu układu z zakresu -0,3V..0,8V, poziom wysoki 2,0V..Ucc.
Na wyjściach układu TTL poziom niski oznacza napięcie < 0,4V, a poziom wysoki > 2,4V.
Skrajnie na dowolnym wyprowadzeniu tolerowane są napięcia z zakresu -0,3V..7V.

Wersje TTL

  • standard
  • L - Low power
  • H - High speed
  • S - Schottky
  • LS - Low power Schottky
  • AS - Advanced Schottky
  • ALS - Advanced Low power Schottky
  • F - Fast
  • HCT - High speed CMOS z poziomami napięć kompatybilnymi z TTL
  • ACT - Advanced CMOS z poziomami napięć kompatybilnymi z TTL

Układy serii 7400

7400

7402

7404

7414

7474

74157

74174

74240

74244

74273

74412