Złącze napędu dyskowego BetaDisk 128

Z ZX Spectrum Wiki
Złącze interfejsu stacji dyskietek
Sygnały na złączu interfejsu
sygnał kierunek pin kierunek sygnał
GND 1 2 nc
GND 3 4 nc
GND 5 6 /Drive D Select
GND 7 8 /Index
GND 9 10 /Drive A Select
GND 11 12 /Drive B Select
GND 13 14 /Drive C Select
GND 15 16 /Motor Enable
GND 17 18 /Direction
GND 19 20 /Step
GND 21 22 /Write Data
GND 23 24 /Write Enable
GND 25 26 /Track 0
GND 27 28 /Write Protect
GND 29 30 /Read Data
GND 31 32 /Side 1
GND 33 34 nc

kierunek sygnału
← = z interfejsu do napędu
→ = z napędu do interfejsu